Tuinreportage Verugadin - Het groene schrijfatelier Publicaties


Toelichting

Onze visie op adaptatie, vertaling, rewriting, revisie...

Adaptatie : de vrije, creatieve vertaling van een redactionele tekst, met het oog een betere begrijpbaarheid van de tekst.

Tolkwerk : het mondeling vertalen, bijvoorbeeld van een uiteenzetting gegeven door een gids (tuinspecialist).

Vertaling : het schriftelijk omzetten van een tekst naar een andere taal, zodat er een equivalent ontstaat van het origineel.
Gespecialiseerde teksten vergen een vertaler die gespecialiseerd is in het specifieke domein.

Rewriting : het herschrijven van een tekst, met het oog op een betere formulering, of om de tekst beter af te stemmen op andere teksten of bepaalde lezers.

Revisie : het reviseren van een tekst kan gebeuren op diverse niveaus, bijvoorbeeld de vergelijking met het origineel, de correctie van spel- en taalfouten, de optimalisatie van de stijl, enz.

 

Toelichting Adaptatie. Vertaling. Correctie. Rewriting.	Contacteer ons.

Vertugadin
het groene schrijfatelier
liens